Hoe

Het eerste consult begint met een anamnese: een vraaggesprek over de medische voorgeschiedenis, de huidige klachten en de beïnvloedende factoren. Vervolgens is er een gestructureerd klinisch onderzoek. Het is dan ook handig dat u als patiënt de medisch beeldvorming (RX-foto’s, MRI-scans, resultaten van neurologische testen en dergelijke) meebrengt. Op deze manier proberen we te bepalen wat wij voor u kunnen betekenen en/of er een doorverwijzing noodzakelijk is. Hierna wordt een behandelplan opgemaakt voor de in beeld gebrachte problematiek met de nodige adviezen. Met deze werkwijze is het de bedoeling de patiënt zo snel en vooral zo efficiënt mogelijk verder te helpen naar volledig herstel. De daaropvolgende zittingen gaan uitsluitend naar therapie en (her)evaluatie indien nodig. 
 
Een eerste consult kan soms tot een uur duren (maximum), de volgende afspraken duren gemiddeld een halfuur.

Normaal gezien is er voldoende parkeergelegenheid in de straat.
slide-image-3.png

Zoeken