Praktisch

U belt best eens op voorhand om een eerste consultatie vast te leggen. De eerste zitting verloopt zoals eerder vermeld bij "Hoe?".

Er zijn een aantal zaken die u best meebrengt:

  • een doktersvoorschrift;
  • een klevertje van de mutualiteit;
  • resultaten van eerdere relevante onderzoeken (RX-foto’s, scans, neurologische testen en dergelijke);
  • losse en makkelijk zittende kledij is aan te raden, maar geen absolute must.


Normaal gezien is er voldoende parkeergelegenheid in de straat.

Opgelet: Er wordt telkens voldoende tijd voorzien, maar het dagschema laat niet toe om ver buiten tijd te gaan. Gelieve a.u.b. tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraak. Bent u belet, dan is het wenselijk dat u ten minste 24u op voorhand annuleert. Zo kan de plaats nog ingenomen worden door een andere patiënt. Anders is het administratief noodzakelijk uw consult toch aan te rekenen.

Betaling gebeurt via overschrijving, mobiel of met cash. Wij zijn allen gedeconventioneerd. Een kinesitherapeutische zitting wordt door de mutualiteit altijd deels terugbetaald als u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. Afhankelijk van o.m. uw aandoening krijgt u meer of minder terug betaald (courante ziektebeelden, F- of E-pathologieën). Indien u hieromtrent vragen hebt, wend u dan zeker tot de sectie "Contact". Een kinesitherapeutische behandeling in de praktijk kost bij Levi 37 euro en bij Lise en Katrijn 34 euro. Een huisbezoek komt neer op 37 euro. Een overzicht van de terugbetalingen door de mutualiteit vind u "hier".
Image

Zoeken